Helyesen megírt kézirat | online, kiscsoportos
A foglalkozások célja, hogy a résztvevők magukhoz vegyenek minden olyan formai, központozási, helyesírási alapismeretet, ami segít a kézirataik minél gondosabb elkészítésében, pályázati leadásában.
A kurzus egyaránt segít azoknak, akik kreatív írással foglalkoznak, és azoknak, akiknek üzleti környezetben van szükségük a magasabb szintű helyesírási ismeretekre.

Időtartam: három este (3 x 2 óra), 18.00-20.00 óra
Legközelebbi csoport időpontjai: június 15., 16., 17.
Létszám: 12-14 fő
Vezető: Gábor Adrienn korrektor
Tematika: a tematika menüpontban
Díja: 17.500 Ft
Kedvezményes díj alaptanfolyamot végzett hallgatóinknak: 14.500 Ft
Info: a ZOOM nevű programot használjuk. Az órák interaktívak, a résztvevők bátran feltehetik kérdéseiket!


 

A kurzus kiscsoportos, interaktív.

HELYESEN MEGÍRT KÉZIRAT

1. alkalom
– helyesírási típushibák
– mozgószabály, kötőjelek, szövegritmus, stilisztika
– ikes igék, igekötők
– jelöletlen szerkezetek, jelentéstömörítés
– az elválasztás szabályai
– tulajdonnevek, rövidítések, idegen szavak
– toldalékolás
– fonetikus írás
– közös szövegelemzés
2. alkalom
– a házi feladat megbeszélése
– a párbeszédjelölés alapjai
– az idézés lehetséges változatai
– vesszőhasználat
– közös szövegelemzés
3. alkalom
– minőségjelzők
– közbevetés
– érzelmi helyesírás
– közös szövegelemzés
– kéziratok közös elemzése (hibakeresés, alternatív megoldások)
– előzetesen beküldött szövegrészek elemzése, javítása