Helyesen megírt kézirat | online, kiscsoportos
E kurzusunk elvégzése mindenki számára fontos lenne. A betűkkel, szavakkal dolgozóknak, pláne az alkotóknak viszont egyenesen kötelező! A kéziratok jelentős része slamposan kerül a kiadói szerkesztők, az irodalmi pályázatok kiíróinak kezébe – márpedig az első, egyben legfontosabb benyomást a küllem adja.
A résztvevők e kurzusunkon magukhoz vesznek minden olyan formai, központozási, helyesírási alapismeretet, ami segít a kézirataik gondos elkészítésében. A kurzus egyaránt segít azoknak, akik kreatív írással foglalkoznak, és azoknak, akiknek üzleti környezetben van szükségük a magasabb szintű helyesírási ismeretekre.
Nem utolsósorban: a vezető egy tündér!

Időtartam: három este (3 x 2 óra)
Csoport #7 | szeptember 14., 15., 16. | 18.30-20.30 óra | BETELT!
Csoport #8 | szeptember 21., 22., 23. | 18.30-20.30 óra | BETELT!
Csoport #9 | október 12., 13., 14. | 18.00-20.00 óra
Létszám: 12-14 fő
Vezető: Gábor Adrienn korrektor
Tematika: a tematika menüpontban
Díja: 17.500 Ft
Info: a ZOOM nevű programot használjuk. Az órák interaktívak, a résztvevők bátran feltehetik kérdéseiket.


 

A kurzus kiscsoportos, interaktív.

HELYESEN MEGÍRT KÉZIRAT

1. alkalom
– helyesírási típushibák
– mozgószabály, kötőjelek, szövegritmus, stilisztika
– ikes igék, igekötők
– jelöletlen szerkezetek, jelentéstömörítés
– az elválasztás szabályai
– tulajdonnevek, rövidítések, idegen szavak
– toldalékolás
– fonetikus írás
– közös szövegelemzés
2. alkalom
– a házi feladat megbeszélése
– a párbeszédjelölés alapjai
– az idézés lehetséges változatai
– vesszőhasználat
– közös szövegelemzés
3. alkalom
– minőségjelzők
– közbevetés
– érzelmi helyesírás
– közös szövegelemzés
– kéziratok közös elemzése (hibakeresés, alternatív megoldások)
– előzetesen beküldött szövegrészek elemzése, javítása