Fakultációk kezdőknek | online, kiscsoportos

Dráma fakultáció

DRÁMA-JELENETÍRÓ FAKULTÁCIÓ
Időtartam: négy este (4 x 3 óra), 17.00-20.00 óra
Legközelebbi csoport időpontjai: május 12., 17., 24., 31.
Létszám: 12-14 fő
Vezető: Vági Eszter színházpedagógus (Katona József Színház)
A foglalkozások a színház világába kalauzolnak el. Elméleti és gyakorlati feladatok, előadásrészletek és színpadi szövegek elemzése, kreatív írások – így gyakoroljuk a színpadra alkotást.
Tematika: a tematika menüpontban
Díja: 27.500 Ft
Kedvezményes díj alaptanfolyamot végzett hallgatóinknak: 19.500 Ft
Info: az órákat a ZOOM nevű program felületén tartjuk meg. Az órák interaktívak, a résztvevők bátran feltehetik kérdéseiket!ÚJSÁGÍRÓ, BLOGGER FAKULTÁCIÓ
Időtartam: négy este (4 x 3 óra), 17.00-20.00 óra
Legközelebbi csoport időpontjai: május 13., 20., 27., jún. 3.
Létszám: 12-14 fő
Vezető: Kovács Attila újságíró, szerkesztő
A foglalkozásokra azokat várjuk, akik megismerkednének az újságírás, a blogírás alapjaival. Kulcsszavak: műfajelmélet, sajtónyelv, szövegfeldolgozás, hír, tudósítás, interjú, cikk, glossza, karcolat, útirajz, jegyzet, kritika, recenzió, esszé
Tematika: a tematika menüpontban
Díja: 27.500 Ft
Kedvezményes díj alaptanfolyamot végzett hallgatóinknak: 19.500 Ft
Info: az órákat a ZOOM nevű program felületén tartjuk meg. Az órák interaktívak, a résztvevők bátran feltehetik kérdéseiket!LÍRA FAKULTÁCIÓ
Időtartam: négy este (4 x 3 óra), 17.00-20.00 óra
Legközelebbi csoport időpontjai: május 5., 12., 19., 26.
Létszám: 12-14 fő
Vezető: Seres Lili Hanna költő
A klasszikus és kortárs versek közös szoros olvasásakor és elemzésekor megismerkedünk különböző beszédmódokkal, stílusokkal, poétikai eszközökkel és megtanulunk kritikusan olvasni és viszonyulni a szövegekhez.
Tematika: a tematika menüpontban
Díja: 27.500 Ft
Kedvezményes díj alaptanfolyamot végzett hallgatóinknak: 19.500 Ft
Info: az órákat a ZOOM nevű program felületén tartjuk meg. Az órák interaktívak, a résztvevők bátran feltehetik kérdéseiket!HELYESEN MEGÍRT KÉZIRAT FAKULTÁCIÓ
Időtartam: három este (3 x 2 óra), 18.00-20.00 óra
Legközelebbi csoport időpontjai: június 15., 16., 17.
Létszám: 12-14 fő
Vezető: Gábor Adrienn korrektor
A foglalkozások célja, hogy a résztvevők magukhoz vegyenek minden olyan fomai, központozási, helyesírási alapismeretet, ami segít neki a kézirataik minél gondosabb elkészítésében, leadásában.
Tematika: a tematika menüpontban
Díja: 15.500 Ft
Kedvezményes díj alaptanfolyamot végzett hallgatóinknak: 11.500 Ft
Info: az órákat a ZOOM nevű program felületén tartjuk meg. Az órák interaktívak, a résztvevők bátran feltehetik kérdéseiket!

 

A fakultációk kiscsoportosak, interaktívak.

DRÁMA, JELENETÍRÓ FAKULTÁCIÓ

1. alkalom
– formai követelmények, avagy hogyan írd meg a drámád
– előadás és beszélgetés a kortárs magyar színházról
– konkrét színdarab jelenetének olvasása és elemzése, majd színházi felvételen való megtekintése
– a következő óra megbeszélése és a házi feladat kiosztása
2. alkalom
– házi feladatok megbeszélése
– előadás és beszélgetés – drámaírói elméletek (klasszikus drámai szerkezet, történetszerkesztés, szereplők, konfliktus stb.)
– kreatív feladat és megbeszélés
– a következő óra megbeszélése és a házi feladat kiosztása
3. alkalom
– házi feladatok megbeszélése
– előadás és beszélgetés – klasszikustól eltérő drámai műfajok: saját történetek alapján, dokumentarista, verbatim, impró alapú, báb, adaptációk stb.
– egy jelenet megtekintése egy kiválasztott előadásból (impró és saját történet alapú)
– csoportfeladat – jelenetírás, majd megbeszélés
– a következő óra megbeszélése és a házi feladat kiosztása
4. alkalom
– házi feladatok megbeszélése
– előadás és beszélgetés a színházi munkafolyamatok egymásutániságáról, egymáshoz kapcsolódásáról, a színházi lehetőségekről
– desktoptól a deszkákig, avagy mihez kezdj a színdaraboddal
– kreatív feladat
– fakultáció zárása


LÍRA FAKULTÁCIÓ

1. alkalom
– előadás és beszélgetés az irodalomról, a kortárs költészetről
– klasszikus és kortárs versek közös olvasása és elemzése
– közös versírás
– előzetes házi feladatok megbeszélése
2. alkalom
– klasszikus és kortárs versek közös olvasása és elemzése
– kreatív feladat
– közös versírás
– házi feladatok megbeszélése
3. alkalom
– klasszikus és kortárs versek közös olvasása és elemzése
– saját versek műhelyezése
– közös versírás
– házi feladatok megbeszélése
4. alkalom
– előadás az irodalmi életről, intézményrendszerről, szocializációról, a kötetes szerzővé válás folyamatáról
– közös versírás
– fakultáció zására


ÚJSÁGÍRÓ, BLOGGER FAKULTÁCIÓ

1. alkalom
– médiatípusok és műfajok (objektív, szubjektív és kevert műfajok)
– hír és a felépítése
– beküldött írások műfaji besorolása
– közös tudósítás írása
2. alkalom
– házi feladat megbeszélése
– sajtónyelv
– stílus
– szövegfeldolgozás
3. alkalom
– házi feladat megbeszélése
– a neozsurnalizmus
– user generated content
– blog
– social media (facebook, twitter, insta)
4. alkalom
– házi feladat megbeszélése
– sajtóközlemény és a vele járó világhír
– sajtómegjelenés
– fakultáció zárása


HELYESEN MEGÍRT KÉZIRAT FAKULTÁCIÓ

1. alkalom
– helyesírási típushibák
– mozgószabály, kötőjelek, szövegritmus, stilisztika
– ikes igék, igekötők
– jelöletlen szerkezetek, jelentéstömörítés
– az elválasztás szabályai
– tulajdonnevek, rövidítések, idegen szavak
– toldalékolás
– fonetikus írás
– közös szövegelemzés
2. alkalom
– a házi feladat megbeszélése
– a párbeszédjelölés alapjai
– az idézés lehetséges változatai
– vesszőhasználat
– közös szövegelemzés
3. alkalom
– minőségjelzők
– közbevetés
– érzelmi helyesírás
– közös szövegelemzés
4. alkalom
– kéziratok közös elemzése (hibakeresés, alternatív megoldások)
– előzetesen beküldött szövegrészek elemzése, javítása