2013. évi LXXVII törvény (Fktv.) szerinti bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(hatályos 202.12.19-től visszavonásig)

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) rendelkezései kötelezően alkalmazandóak minden a Képző által szervezett és meghirdetett a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Felnőttképzési tv.) hatálya alá eső felnőttképzési tevékenységre.

Felnőttképző adatai:
Írástechnika Kft.
székhely: 8200 Veszprém, Kádártai út 21. B. ép. 1. ajtó
cégjegyzékszám: 19-09-524534
adószám: 32041680-1-19
bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000119-20800009
felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/001049
képviseli: Zsiga Henrik
telefon: +36 30 2671 631
email: info@irokepzo.hu | szervezes@irokepzo.hu | tanfolyam@irokepzo.hu

Társszervező Felnőttképző adatai:
Írásbeli Kommunikáció Kft.
székhely: 8200 Veszprém, Kádártai út 21. B. ép. 1. ajtó
cégjegyzékszám: 19-09-524533
adószám: 32118247-2-19
bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000120-16220008
felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/001408
képviseli: Zsiga Henrik
telefon: +36 30 2671 631
email: info@irokepzo.hu | szervezes@irokepzo.hu | tanfolyam@irokepzo.hu

Társszervező Felnőttképző adatai:
Zsiga Henrik ev
nyilvántartási szám: 53217341
cím: 8200 Veszprém, Kádártai út 21. B. ép. 1. ajtó
adószám: 75548142-1-39
bankszámlaszám: 10918001-00000047-73440001 (Unicredit bank)
felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000207
képviseli: Zsiga Henrik
telefon: +36 30 2671 631
email: info@irokepzo.hu | szervezes@irokepzo.hu
domain: www.irokepzo.hu, www.terapiasiras.hu, www.irotanfolyamok.hu, www.magyarirokepzo.hu, www.enismeret.hu

Társszervező Felnőttképző adatai:
Magyar Íróképző – Bodogán Zsófia Flóra ev
nyilvántartási szám: 54183937
cím: 8200 Veszprém, Kádártai út 21. B. ép. 1. ajtó
adószám: 55493181-1-39
bankszámlaszám: 11773432-01059007 (Otp)
felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001779
képviseli: Bodogán Zsófia Flóra
telefon: +36 70 949 2399
email: tanfolyam@irokepzo.hu

A szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató:
név: Trust-IT Kft.
honlap: www.domaingalaxy.hu
cím: 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 28/A
telefon: +36 1 284-8800

Számlázás:
név: KBOSS Kft.             
honlap: www.szamlazz.hu
székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Könyvelés:
név: Extra Profit-Adó 2006 Kft
székhely: 8196 Litér, Templom utca 2/B/1
adószám: 13376330-2-19

Általános rendelkezések:
1.) A Képzésre történő jelentkezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és Felnőttképzési szerződést elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZF-et és Felnőttképzési szerződést nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.
2.) Képző rögzíti, Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával a Felnőttképzési tv. szerinti felnőttképzési szerződés jön létre Képző és a Résztvevő között.

Képző a www.irokepzo.hu weboldalon (továbbiakban „Weboldal”) az adott Képzésre történő jelentkezésnél elérhető és ott közzétett információkban rögzítettek szerinti képzés nyújtására valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatásra vállalkozik, míg Résztvevő, a jelen ÁSZF elfogadásával képzésben történő részvételre vállal kötelezettséget. A Képzési Tájékoztató a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelynek tartalma a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § alapján került kialakításra.

 • A Képzés nevét, típusát, formáját, helyszínét, óraszámát, tervezett kezdési és befejezési dátumát, a Képzéssel esetlegesen megszerezhető dokumentum megjelölését és – esetlegesen – a résztvevők minimális vagy maximális létszámát a Képző Képzésre vonatkozó Weboldala tartalmazza.
 • A Képző fenntartja magának a Képzés időpontja, helyszíne megváltoztatásának jogát. Amennyiben a Képzés a Képző hibájából marad el, köteles díjmentes pót-Képzést tartani és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíteni.

Jelentkezés menete:
1.) A Weboldalon keresztül a Képzésre elektronikus úton lehet jelentkezni. A Weboldalon elhelyezett jelentkezési űrlap kitöltésekor a Résztvevőnek ki kell választani a meghirdetett képzési időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, telefonszám, e-mail cím, számlázási neve, számlázási címe, cég esetén adószáma. A Résztvevő a „Küldés” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Résztvevő a jelentkezés elküldésekor elfogadja a jelen ÁSZF-et és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztatót.
2.) A Képző a jelentkezés beérkezését követően, legkésőbb 48 órán belül írásbeli visszaigazolást küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott e-mail címre, melyben a részvétel feltételeiről, az áthelyezés feltételeiről és a lemondás feltételeiről is tájékoztatja. Résztvevőnek a Képzés részvételi díját a külön levélben küldött díjbekérőn írt határidőn belül kell megfizetnie átutalással. A Résztvevők helye a Képzésen a megfizetett részvételi díjak Képzőhöz történő beérkezésének sorrendjében biztosított. Ha a Résztvevő a díjbekérőn szereplő fizetési határidőn belül a Képzés részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Képző a Résztvevő szerződéstől történő elállásának tekinti, és fenntartja a jogot a képzési lehetőség másnak történő értékesítésére, illetve a lemondási kötbér érvényesítésére. A Képző fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson.

A Képzés díja, fizetés:
A Képzésen történő részvételért fizetendő díj összege, a fizetés módja, esedékessége a Weboldalon is feltüntetésre kerül. A Résztvevő a részvételi díjat a Képző által elküldött díjbekérőn szereplő bankszámlaszámára történő átutalással teheti meg a díjbekérőn foglalt határidőig. A részvételi díjról kiállított előlegszámlát/végszámlát a Képző e-mailen juttatja el a Résztvevő részére az általa a megrendeléskor megadott megfelelő elérhetőségre.

A befizetett díj érvényessége:
A befizetett díj a befizetéstől számított 1 évig érvényes! Amennyiben Résztvevő ez idő alatt egyik meghirdetett képzésre sem jelentkezik, a befizetett díj elévül, és Képző azt visszafizetni nem köteles. Résztvevő a meghirdetett képzésekre a Weblap jelentkezési űrlapjának kitöltésével jelentkezhet. Telefonos jelentkezést nem tekintünk hivatalos jelentkezésnek!

Ajándék kupon vásárlásának menete:
1.) A Weboldalon keresztül elektronikus úton lehet ajándék kupont rendelni. A Weboldalon elhelyezett jelentkezési űrlap kitöltésekor a Megrendelőnek ki kell választani a képzési formát (tantermi vagy online képzés) meg kell adnia a következő adatait: teljes név, telefonszám, e-mail cím, számlázási neve, számlázási címe, cég esetén adószáma, ajándékozott neve. A Megrendelő a „Küldés” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Megrendelő a jelentkezés elküldésekor elfogadja a jelen ÁSZF-et és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztatót.

2.) A Képző a jelentkezés beérkezését követően, legkésőbb 48 órán belül írásbeli visszaigazolást küld a Megrendelő által a jelentkezés során megadott e-mail címre. Megrendelőnek a Képzés részvételi díját a külön levélben küldött díjbekérőn írt határidőn belül kell megfizetnie átutalással
3.) A névre szóló ajándék kupont e-mailben küldjük meg Megrendelő részére.

Ajándék kupon felhasználása, elállás:
– Az ajándékozott (továbbiakban Résztvevő) a Weboldalon elhelyezett jelentkezési űrlap kitöltésekor ki kell választani a meghirdetett képzési időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, telefonszám, e-mail cím, számlázási neve, számlázási címe, cég esetén adószáma, megjegyzés mezőbe beírni az ajándék kupon kódját. A Résztvevő a „Küldés” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Résztvevő a jelentkezés elküldésekor elfogadja a jelen ÁSZF-et és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztatót.
– A Képző a jelentkezés beérkezését követően, legkésőbb 48 órán belül írásbeli visszaigazolást küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott e-mail címre.
– Amennyiben a választott képzési időponton később változtatni szeretne, úgy a választástól kezdődően a tanfolyam áthelyezésének feltételei érvényesek számára.
– Az ajándék kupon képzési formája módosítható. Módosítás esetén a különbözetről Felek elszámolnak – vagy ráfizetéssel, vagy visszautalással.
– Ajándék kupontól való elállásra, és befizetett díjának visszaigénylésére a kupon díjának befizetését követő 14 napig van lehetőség. 14 napon túl a megvásárolt ajándék kupon díjának visszafizetésére nincs lehetőségünk, de a kupont az ajándékozott szabadon átruházhatja
– A befizetett díj a befizetéstől számított 1 évig érvényes! Amennyiben Résztvevő ez idő alatt egyik meghirdetett képzésre sem váltja be az ajándék kupont, a kupon elévül, és Képző az ajándék kupon díját visszafizetni nem köteles.

Résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Résztvevő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Jelentkezési Űrlapon (a továbbiakban jelentkezési űrlap) rögzített személyes adati megfelelőek, azokat ellenőrizte, és azok valós adattartalmáért kizárólagos felelősség terheli.
 • Résztvevő kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette a jelen szerződésben rögzítetteket illetve a képzés adatait, amely adatok összhangban vannak a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
 • Résztvevő köteles a képzési díjat Képző számlájában rögzített fizetési határidőn belül, a számlán rögzített bankszámlaszámra, banki átutalás útján megfizetni. Képző tájékoztatja a Résztvevőt, Résztvevő pedig tudomásul veszi Képző azon tájékoztatását, hogy Képző a képzési díjat egy összegben vagy két részletben köteles meghatározni, továbbá a jelen szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen (áthelyezési díj, különbözeti díj) további díjat állapíthat meg a képzésben részt vevő személy terhére.
 • A Résztvevőnek jogában áll a Képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni.
 • A Képzésen a Résztvevő személyét lehetőség van a Képzést megelőző napig e-mailen módosítani akár a befizetés megérkezése után is.
 • A Képzést tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Felvételt kizárólag a Képző készíthet! Ezen pont megszegése a Résztvevő Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Képző a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.
 • A Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a Képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a kulturált viselkedési normák, szabályok be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén a Képzésről kizárható.
 • A Képzésből az ÁSZF szerinti kizárás esetén a részvételi díj nem jár vissza.

Képző kötelezettségei:

 • Képző a Képzés teljes időtartama alatt valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során köteles mindvégig jóhiszeműen együttműködni a Résztvevővel.
 • Az Képző vállalja, hogy megtartja az oktatás rendjét, és biztosítja a 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet (a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges bejelentési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról) szerint, a képzéshez esetlegesen szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
 • A Képzés elvégzéséről Képző minden esetben Részvételi igazolást állít ki, melyet e-mailen megküld a Résztvevő részére.
 • A Képzés lezárásakor a Felnőttképző a Képzésben Résztvevő kérésére a jelen Szerződésben foglalt követelmény teljesítése esetén Tanúsítványt állít ki a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése alapján. A Képzés lezárásához szükséges követelmény a tanfolyamon történő teljes értékű részvétel teljesítése, valamint a teljes Képzési díj Felnőttképző részére történő megfizetése. A Tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérést a Képzésben Résztvevő legkésőbb a Képzés lezárásának időpontjáig e-mailben kérheti Felnőttképzőtől a tanfolyam@irokepzo.hu e-mail címre megküldött levélben.

Az Képző tájékoztatja a Résztvevőt – a felnőttképzésről szóló 2013. évi. LXXVII. törvény 17.§ (a) bekezdése szerint, hogy a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma a következő:
B/2020/000207
B/2022/001049
B/2021/001779
B/2022/001408

Szerződésszegés jogkövetkezményei, felelősségvállalás:

 • Résztvevő a Képzés során az általa Képzőnek, valamint más harmadik személyek részére szándékosan vagy gondatlansággal okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Résztvevő köteles a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit maradéktalanul betartani. Bármelyik kötelezettségének megszegése esetén Képző írásban felszólítja arra, hogy kötelezettségének tegyen eleget. Amennyiben ezen írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül sem teljesíti a jelen felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségét, Képző jogosult a jelen felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal és egyoldalúan felmondani.

ÁSZF hatálya:
A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő Felnőttképzési Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

 • a Résztvevő a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált;
 • a Résztvevő fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti
 • A jelen ÁSZF-et Képző azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Résztvevő:
 • megtagadja az együttműködést a képzés bármelyik szakaszában;
 • a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeit számára felróható módon nem teljesíti.

Képzés lemondása, lemondási feltételek:

 • A Résztvevő indokolás nélkül jogostul lemondani a Képzést elektronikus úton küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján.
 • Lemondási feltételeink az első választott tanfolyami időpontra értendőek! Áthelyezést követően a befizetett tanfolyami díj visszatérítésére a Részvevő a továbbiakban nem jogosult!
 • A Képzés, a kezdést megelőző 14. napig díjmentesen lemondható. A lemondási nyilatkozattól számított 14 (tizennégy) napon belül a Képző visszatéríti a képzési díj 100%-át. A visszatérítés során a Képző az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Résztvevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Résztvevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A Képzés lemondása csak írásban és csak a Képzés kezdetét megelőzően lehetséges!
 • Amennyiben a lemondó nyilatkozat és a Képzés időpontja között kevesebb mint 14 (tizennégy) nap van hátra a Résztvevő a befizetett tanfolyami díj 50%-nak visszatérítésére jogosult. Részletfizetés esetén, az első részlet visszatérítésére nem jogosult!
 • Amennyiben a lemondó nyilatkozat és a Képzés időpontja között kevesebb mint 7 (hét) nap van hátra a Résztvevő a tanfolyami díj visszatérítésére nem jogosult!
 • A szervezési okokból elmaradt tanfolyam díját szervező visszatéríti, a befizetés módjával egyező módon. Utazási és szállás, illetve egyéb költségek megtérítését Képző nem vállalja. 

A Képzés áthelyezése, áthelyezési feltételek:

 • későbbi időpontra történő átjelentkezés a tanfolyam megkezdését megelőző 14 napon kívül ingyenes, 14 napon belül 5.000 Ft, 72 órában belül 9.500 Ft az áthelyezés díja.
 • Az áthelyezési díjat a külön levélben küldött díjbekérőn megjelölt határidőn belül kell megfizetni átutalással.
 • Résztvevő kizárólag elektronikus úton, írásban kérheti áthelyezését.
 • korábbi időpontra történő átjelentkezés díjmentes.

Online tanfolyam, felvétel:
Az online tanfolyamokat a Zoom felületén tartjuk. Az alábbi online tanfolyamokról automatikusan készül felvétel, melyet 7 napig őrzünk. A 7. napot követően a felvételeket töröljük. A felvételeket csak azok részére küldjük el, akik nem tudtak az adott tanfolyamon vagy adott alkalmon jelen lenni:
Gyerek- és ifjúsági irodalom tanfolyam
Novellaíró tanfolyam
Scifi és fantasy történetek írása tanfolyam
Világalkotás tanfolyam
Prózaíró tanfolyam
Élettörténet írása tanfolyam
Újságírás, blogírás, ismeretterjesztés tanfolyam
Szerkesztő tanfolyam
Írás nőként tanfolyam
A forgatókönyvírás alapjai tanfolyam

Adatkezelés:

 • Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A Résztvevő a Képzési szerződés megkötésével hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-a szerinti nyilvántartásához és az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez. Az adatkezelés részletes szabályait – a Weboldalon található, és a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező – Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
 • A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat bizalmasan kezeli, és azokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.
 • A Képző a Képzésről kép- és hangfelvételt, illetve fényképet készíthet. Ezeket a hang és képanyagokat a Képző nyomtatott és online anyagaiban, közösségi felületein, illetve a Képzésről szóló tudósításaiban felhasználhatja, ezek felhasználását Résztvevő írásban megtilthatja.

Egyéb rendelkezések:

 • Jelen ÁSZF elfogadásával Képző csak képzési szolgáltatást teljesít.
 • Felek a jelen ÁSZF-ből származó vitás kérdéseket megkísérlik tárgyalás útján rendezni, melynek eredménytelensége esetén jogvitájuk elbírálása során a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességi szabályai alapján illetékességgel rendelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat.
 • Jelen ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Felnőttképzési tv. valamint a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 • A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
 • A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Képző bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A szerződés korábbi verzióit Képző nem iktatja, így azok utólag nem hozzáférhetők és nem megtekinthetők.
 • Résztvevő a jelen ÁSZF rendelkezéseit Képző képzési oldalán történő Jelentkezési Űrlap kitöltésével fogadja el.

Iratkozz fel hírlevelünkre!


  Galéria – az elmúlt tíz évünk néhány fotóban

  TANTERMI tanfolyamaink fotóiból…

  ONLINE tanfolyamaink fotóiból…